Ranking details: First 100 students

Pos Fullname Points
1 Abbu -
1 Abhignya -
1 Abhik -
1 Abhinav -
1 Abhishek -
1 Abhishek -
1 ADDEPALLI JAGAPATHI -
1 Aditi -
1 ADRISHA -
1 Aishu -
1 Ak -
1 akshaya -
1 Akshitha -
1 Akshra -
1 Alnandh v n -
1 Althi -
1 aman -
1 Aman -
1 AMIT -
1 Amit -
1 Amrit -
1 Apparao -
1 Arathy -
1 Arpan -
1 Arun -
1 arunangsu -
1 Arunangsu -
1 ASHIKA -
1 Ashok -
1 Asif -
1 Asutosh -
1 AVINASH -
1 Balakasiswarareddy -
1 Balakrishna -
1 Bantu -
1 batthi -
1 Bavani -
1 BHARGAVI -
1 bhumika -
1 Bisma -
1 bobby -
1 Bowiya -
1 Burugu -
1 Charan -
1 Charantej -
1 Chote -
1 Datta Govardhan -
1 Deepak -
1 Deepika -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -
1 demo -